Stropný nosník Porotherm KNPV

Keramický nosník s priestorovou výstužou pre polomontovaný strop z nosníkov a vložiek bez nadbetonávky. Rozmery dxšxv: 1750 – 6250 x 160 x 60 mm.

Stropný systém bez nadbetonávky

Predpäté stropné nosníky Porotherm KNPV pre stropný systém s nadbetonávkou sú nosnými prvkami medzi ktoré sa stropné vložky ukladajú nasucho. Príslušenstvom stropného systému sú vencové tehly Porotherm VT. Kompletný strop s požadovanou únosnosťou vzniká až vďaka ďalším prvkom zhotoveným na stavbe: systém stužujúcich vencov nad nosnými stenami| spojovacia výstuž na koncoch nosníkov zasahujúca do stužujúcich vencov| nadbetonávka vystužená zváranými sieťami| prípadne stužujúce rebro v smere kolmom na nosníky. Hotový strop musí byť zo spodnej strany omietnutý, a to aj v prípade, že je odspodu použitý zavesený podhľad.