Stropný nosník Porotherm KPSN

Keramický predpätý nosník pre polomontovaný strop z nosníkov a vložiek. Rozmery dxšxv: 1750 – 8000 x 120 x 65 mm.

Stropný systém s nadbetonávkou

Predpäté stropné nosníky Porotherm KPSN sú stropné nosníky, medzi ktoré sa stropné vložky ukladajú nasucho. Príslušenstvom stropného systému sú vencové tehly Porotherm VT. Kompletný strop s požadovanou únosnosťou vzniká až vďaka ďalším prvkom zhotoveným na stavbe: systém stužujúcich vencov nad nosnými stenami| spojovacia výstuž na koncoch nosníkov zasahujúca do stužujúcich vencov| nadbetonávka vystužená zváranými sieťami| prípadne stužujúce rebro v smere kolmom na nosníky. Hotový strop musí byť zo spodnej strany omietnutý, a to aj v prípade, že je odspodu použitý zavesený podhľad.